Pakimetri

Pakimetri, gözün önündeki kornea dediğimiz saydam tabakanın kalınlığının ölçülmesidir. Kornea kalınlığının belirlenmesi klinikte en çok lazerle gözlükten kurtulmak isteyenler açısından önem arz eder. Bunun dışında tanısal amaçlı olarak da kornea kalınlığının ölçümü yapılabilir.