Göz Tembelliği Tedavisi

Göz Tembelliği Tedavisi

Göz tembelliğinin tedavisi için çocuğun zayıf gözünü kullanmaya zorlanması gerekir. Bu işlem genellikle sağlam göz haftalar veya aylar boyunca kapatılarak sağlanır. Zayıf gözde görme düzeltilse bile bazen bu durumu idame ettirebilmek için yıllarca kısmi bir kapama gerekebilir. Odaklamada problemi olan çocuklara gözlük önerilebilir. Gözlük tek başına yeterli olmazsa kapama önerilir. Bazen sağlam göze damlalar veya özel lensler uygulanarak bulanıklık oluşturulabilir ve çocuğun zayıf gözü kullanması sağlanabilir. Göz tembelliğinin tedavisi genellikle şaşılık cerrahisinden önce yapılır ve cerrahi sonrası da sıklıkla kapamaya devam edilir.

Muayenede katarakt veya başka bir göz problemi tespit edilirse hemen bu durumun tedavisine girişilmesi gerekir. Katarakt cerrahisi yapılan büyük çocuklara göz içi lensi uygulanabilir. Cerrahi sonrası odaklamayı sağlamak içi gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Göz tembelliği sadece sebebin ortadan kaldırılmasıyla iyileştirilemez. Zayıf gözün mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Gözlük veya cerrahi ile sebep giderilebilir, fakat göz doktorunun tembelliği de tedavi etmesi gerekir. Bunun için de yine kapama önerilir.

Göz tembelliğinin tedavisinde kullanılan bir yöntem daha vardır. CAM tedavisi adı verilen bu yöntemde özel bir cihaz kullanılır. Çocuktan tedavi seansları boyunca bazı şekilleri tamamlamak ve boyamak şeklinde görevleri yapması istenir. Başarı sağlanabilmesi için en az on seans tedavi yapılması gerekir.

Tembellik tedavi edilmezse birkaç problem olabilir:

- Tembel gözde ciddi ve kalıcı görme defekti;
- Derinlik algısı kaybı;
- Sağlam göze birşey olursa ömür boyu görme zafiyeti.

Göz doktorunuz, tembelliğin tedavisi konusunda sizi aydınlatır, yol gösterir, fakat bu tedaviyi sürdürmenin sorumluluğu siz ve çocuğunuza aittir. Başarılı tedavi, sizin ilginiz, katılımınız ve çocukla kurmuş olduğunuz ilişki sonucu elde edilir. Çocuklar, özellikle sağlam gözlerinin kapanmasını pek tolere edemezler, fakat anne ve babanın çocuklarını bu konuda ikna etmeleri şarttır. Dolayısıyla çoğu vakada göz tembelliğinin tedavisinde en önemli rolü anne ve baba oynar.