Ekzimer Lazer

Ekzimer, kırılma kusurları veya gözlük kusurları olarak bilinen miyopi (yakın görüş), hipermetropi (uzak görüş) ve astigmatizmanın tedavisi amacıyla kullanılan bir lazer çeşididir. Pekçok üstünlükleri ve farklı uygulama şekilleri ile ekzimer lazer tedavisi hem tashih yöntemlerini hem de diğer tedavi yöntemlerini geride bırakmıştır. Ancak her tıbbi girişimde olduğu gibi bu tedavinin de avantaj ve dezavantajları vardır. Lazer tedavisini düşünen kişinin sonuçtan memnun kalabilmesi için bu yöntemin artı ve eksilerini iyi bilmesi gerekir.

Ekzimer lazer, 192 nm dalga boyuna sahip olup uygulama esnasında organik reaksiyonlarla korneanın belli bölümlerini incelterek etkisini gösterir. Hastanın ve gözdeki kusurun durumuna göre değişik uygulama şekilleri vardır. Miyoplarda korneanın merkezine, hipermetroplarda çevresel kısmına, astigmatlarda ise kusurun ekseni dikkate alınarak uygulanır. Bu uygulamaları cihazın bilgisayarı otomatik olarak ayarlar.

Kırılma kusurlarının tedavisinde pek çok tasnif metodu vardır.
1Fleb dediğmiz zarın kalınlığına göre
a-Fleb kalınlığı 50 mikron olanlar.

Bunlar fotorefraktif keratektomi (PRK), ve lazer epitelyal keratomilozistir (LASEK). Kısmen ağrılıdır.

b-Fleb kalınlığı 100 mikron olanlar.

Lazer in situ keratomilozis (LASİK)
Hemen hemen hiç ağrı yoktur.
Bu yöntemler temelde lazer uygulanacak alanın hazırlığı içindir.
2Excimer laser profiline göre
a-Wavefront tekniği ile
b-Klasik teknikle
c-Tarayıcı spot tekniği
d-uçuşan nokta tekniği ile

Şimdi yaygın ve en sık kullanılan metot wavefront tekniğidir.

Gözleri lazere uygun görülen kişi girişim hazırlık odasına alınıp gözleri damlalarla uyuşturulur. Bu arada hastaya ait bilgiler ekzimer lazer cihazının bilgisayarına girilir. Sonra cihaza geçilerek girişime başlanır. Hastanın göz ve göz çevresi temizliği yapılarak baş kısmı steril örtü ile örtülür. Uygulamayı yapacak hekim de ellerini dezenfektan solusyonlarla temizler. Hastanın gözü blefarosta denilen özel bir aletle girişim boyunca açık tutulur.
3PRK
Korneanın önden arkaya epitel, Bowman zarı, stroma, Descemet zarı ve endotel olmak üzere beş bölümden oluşur. Stroma en kalın bölüm olup inceltme işlemi bu bölgede gerçekleştirilir. Lazerin stromayı inceltebilmesi için öndeki epitel kimyasal, mekanik kazıma ve lazerin kendisi gibi yöntemlerle temizlenir, 50 mikronluk fleb ( zar ) kaldırılır. Lazer cihazı çalıştırılır ve gerekli tedavi yapılır. Uygulama sonrası kornea yüzeyine kontakt lens uygulanarak meydana gelebilecek olan ağrının azaltılması amaçlanır. Ağrılı bir metottur. Ağrı kesici ilaçlar verilir. En fazla ağrı ilk gün olur sonra giderek azalır. 2-3 gün sonra ağrı hiç kalmaz.
4LASIK
Bu yöntem, tüm kırılma kusurlarının tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Daha önceden var olan iki yöntemin birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Bu yöntemler ekzimer lazer fotoablasyonu ile otomatik lameller keratoplastidir. Mikrokeratom ismi verilen özel bir alet ile korneanın yüzeyinden üçte bir kalınlığında bir zar kaldırılır ve bir kenara yatırılır. Kesilmeyen kısım bu zarı yerinde tutar. Ekzimer lazer ile kornea eğriliğinde uygun değişiklik yapılır ve kaldırılan zar herhangi bir yapıştırıcı olmaksızın geri yerine örtülür.Beş altı saat sonra kendiliğinden iyileşir. Hemen hemen ağrı hiç yoktur.

LASİK yönteminde PRK'daki gibi yüksek numaralarda geri dönüş, bulanıklık ve skarlaşma gibi etkilere pek fazla rastlanmaz. Ağrı çok az olur ve görme düzelmesi daha hızlı meydana gelir. LASİK, avantajlarının çokluğu nedeniyle günümüzde hem hastalar hem de doktorlar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bunları sıralayacak olursak:

• LASİK, düşük ve orta derecedeki kusurların yanı sıra yüksek derecedeki kusurları da düzeltebilir.
• Korneada bulanıklık veya skar meydana getirmez.
• LASİK sonrası numarada geri dönüş ya hiç olmaz ya da çok az olur. Numaranın dengeye kavuşması daha çabuk olur.
• Girişim sonrası çok az ağrı olur ve bu ağrı genellikle hafif batma tarzındadır. Çoğunlukla 5 saat içinde geçer. Hastalar görmelerinin çoğunu girişimden sonraki gün elde etmiş olurlar ve 24 saat içinde günlük aktivitelerine dönebilirler.
• Her iki göz aynı anda yapılabilir ve refakatçiye gerek olmaz.
5LASEK
Bu yöntemde lazer uygulanacak kornea yüzeyinden 50 mikronluk fleb (zar) kaldırılır. Bu işlem alkol , plastik veya metal bıçak ile yapılır. Lazer uygulaması yapılır. Kenara toplanan örtücü doku yerine (fleb) serilir ve yumuşak kontakt lens takılır. Düşük numaralarda uygulanır. PRK'ya bir alternatif olarak çıkmıştır. Girişim sonrası seyri PRK'daki gibidir, ancak klinik sonuçları daha iyidir.

Bu girişimlerin hepsinde uygulama yapılacak gözün korneasında bir hazırlık yapıldıktan sonra hastadan cihazdaki kırmızı bir ışıkta gözünü sabitlemesi istenir. Bu esnadan sonra cihaz da hastanın göz hareketlerini takip eder. Hasta gözünü bir milimetreden fazla oynatırsa cihaz otomatik olarak durur. Hekimin girişim esnasında numarayı etkileme yönünden herhangi bir rolü olmaz. Hekim tedaviyi başlattıktan sonra planlanan tedavi uygun yerlere yapılır . Hekim hastanın göz hareketlerini takip eder ve hastanın gözü, lazer alanından ayrıldığı takdirde cihaz otomatik olarak durmazsa doktor tedaviyi geçici olarak durdurabilir.