Korneal Topografi

Korneal Topografi

Bazı hastalar görme bozukluğu nedeniyle muayeneye gider, doktorun titiz gayretlerine rağmen verilen gözlük veya başka tedavi aracından memnun kalmaz. Normal muayene çerçevesinde korneaya ait bazı düzensizlikler ve hastalıklar tespit edilemeyebilir. Bunların başında düzensiz astigmatizma ve keratokonus gelir. Bu bozuklukların tespiti hastanın tedavi ve rehabilitasyonunda farklılık meydana getirir.

Keratometre denilen cihazla kornea eğriliğinin ölçümü ya da daha ileri bir yöntem olarak korneal topografi cihazıyla korneanın kırıcılık haritasının çıkarılması böyle durumları ortaya çıkarır. Kontak lens kullanmak veya lazerle gözlerini tedavi ettirmek isteyenlerin de bu incelemelerden geçmesinde fayda vardır.

Son yıllarda korneal topografi cihazlarında büyük gelişmeler olmuştur. Bu yeni cihazlar birkaç saniye gibi kısa bir süre içinde gözün ön ve arka yüzey haritaları yanı sıra her noktaya ait kalınlık değerlerini de vermeye başlamıştır. Kliniğimizde son teknoloji ürünü Pentacam ve Keratron korneal topografi cihazları bulunmaktadır.