Görsel Rehabilitasyon

Az Görenlere Yardım

1Az Görme Nedir?
Normal gözlükler, kontakt lensler veya göziçi lens implantları ile görmeniz artırılamıyorsa sizde az görme mevcut demektir. Bu durum körlükle eş anlamlı değildir. Az gören kişilerin hala işe yarar bir görmesi mevcut olup sıklıkla görme cihazları kullanılarak artırılabilir. Görme bozukluğu hafif ya da ağır olsun, az görme, görmenizin ihtiyaçlarınızı karşılayamadığı manasına gelir. Görme artırıcı cihazların kullanımına ancak tıbbi ve cerrahi tedavilerden sonra, ya da bunların fayda sağlamayacağına kanaat getirildikten sonra göz hekimi tarafından karar verilir.
2Neler Az Görmeye Sebep Olur?
Daha çok yaşlı kimselerde olmasına rağmen her yaşta az görme meydana gelebilir. Doğumdan varolan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanma az görmeye yol açabilir. En yaygın sebebi gözün sinir tabakasının bir hastalığı olan maküla dejenerasyonudur. Maküla dejenerasyonu merkezi görmeyi bozar, tam körlük yapmaz ve çevresel görme etkilenmez.
3Az Görenlere Yardım Cihazı Nedir?
Az görenlere yardım cihazı görmeyi artırır. Her durumda görmeyi normale çeviren tek bir cihaz yoktur, bu nedenle farklı amaçlar için farklı cihazlar gerekir. Mümkünse bir cihazı almadan önce deneyin. İki tip az görenlere yardım cihazı mevcuttur: Optik olan ve optik olmayan.
4Optik Olan Az Görenlere Yardım Cihazları
Optik az görenlere yardım cihazlarında büyütme amacıyla lensler veya lens kombinasyonları kullanılır. Bunlar normal gözlük camlarından farklıdır. Optik cihazlar beş ana grupta toplanabilir:

• Büyütücü gözlükler normal gözlüklerden daha güçlüdür. Bunları kullanırken okunacak materyalin göze çok yaklaştırılması gerekir, aksi takdirde yazı odak dışında kalır. Önce bu durum ürkütebilir, fakat zamanla alışılır. Yakın için tasarlanmışlardır, göze takıldıkları için okunacak materyal rahatça tutulabilir. Büyütücü gözlükler direk olarak bir gözlüğe monte edilebilirler ya da kişinin kendi gözlük numaraları üzerine eklenebilir. Bunların asferik ve teleskopik şekilleri vardır. Teleskopik olanlar daha kaba görünümlü olmalarına rağmen daha uzak mesafeden geniş bir görüş sağlarlar. Asferik olanlar ise estetik görünür, fakat daha kısa mesafeden daha dar alanı gösterirler. Heriki büyütücü gözlük tipinin pekçok değişik modelleri piyasada mevcuttur.

• El büyüteçleri çoğu kimse tarafından bilinir. Bunlarla okunacak materyal normal mesafede tutulabilir. Kırtasiyeciler veya optikçilerden satın alınabilir.

• Ayaklı büyüteçler okunacak materyalin üzerine konur. Bazıları kendinden aydınlatmalıdır. Büyüteçler, görüşü normal aktivitelerine yeten fakat kısa süreli yakın görüş gerektiren senet, fatura, telefon rehberi, telefon tuşları, ev aletlerinin düğmeleri vb. gibi şeylerin görülmesinde oldukça faydalıdır. Ellerinde titreme olan hastalar için ayaklı, görmesi çok düşük olan hastalar için de aydınlatmalı büyüteçler önerilir.

• Teleskoplar uzak büyütme için kullanılır. Elde ya da gözlüğe monte edilerek kullanılabilirler. Özellikle televizyon seyrederken, otobüslerin yazılarını okurken, ilanlara, panolara bakarken çok yararlıdırlar; gözlük gibi devamlı kullanımları zordur ve tecrübe gerektirir.

• Kapalı devre televizyon sistemi , bir televizyon ekranına okunacak materyalin büyütülmüş görüntüsünü verir. Bunların büyütme ve kontrastı ayarlanabilir ve kullanımları diğer cihazlardan daha kolaydır. Sadece okumak veya resimlere bakmak için kullanılır. Siyah-beyaz veya renkli olanları vardır. Özellikle öğrenciler ve masa başı işi yapanlar için oldukça faydalıdırlar. Teknolojinin ilerlemesi ile son zamanlarda maliyetleri de oldukça düşmüştür.
5Optik Olmayan Az Görenlere Yardım Cihazları
• Büyük yazılı kitaplar, gazete ve dergiler;
• Düzgün yazmaya yardımcı cihazlar;
• Büyük oyun kartları;
• Büyük telefon tuşları;
• Yüksek kontrastlı saat ekranları;
• Konuşan makinalar (saatler, bilgisayarlar);
• Yazıyı gösteren ve yüksek sesle okuyan makinalar;

Göz Protezleri

1Göz Protezleri
İnsanlar nadiren göz oluşmadan dünyaya gelirler. Gözün yokluğunun daha sık görülen nedenleri yaralanma, enfeksiyon, körlük ve ağrıya yol açan hastalıklar veya kanser gibi nedenlerle cerrahi olarak gözün alınmasıdır. Gözün alınması ile ilgili değişik cerrahi metodlar vardır. Bunlardan en basit yöntemde gözün beyaz tabakası yerinde bırakılarak diğer göz içi yapılar temizlenir ve göz içine bir küre yerleştirilerek göz kapatılır. Bu yönteme eviserasyon denmektedir. İkinci bir yöntemde göz, beyaz tabakası da dahil edilerek alınır. Bu yönteme enükleasyon denir. Bazı özel durumlarda gözün çevresindeki dokularla birlikte alınması gerekir ki bu yönteme de ekzenterasyon adı verilmektedir. Gözün alınması için uygulanan tekniklerde amaç oluşturulacak olan boşluğa protez adı verilen suni gözün yerleştirilerek hastanın en azından estetik olarak normal görünebilmesinin sağlanmasıdır. Protezler temel olarak iki grupta incelenir. Bunlar hareketli ve hareketsiz protezlerdir. Hareketsiz protez uygulanacak kişilere göz alımı esnasında basit bir küre uygulanır. Hatta bazen küre uygulanmadan da bu işlem gerçekleştirilebilir. Eğer hareketli protez uygulanması isteniyorsa hastanın kaslarının kullanılabilir vaziyette olması gerekir. Bu ameliyatlarda genellikle gözün içine hidroksiapatit veya polietilen denilen bir maddeden yapılmış küre yerleştirilir. Bu maddenin özelliği işlenebilir olmasıdır. Belli bir iyileşme sürecinin sonunda ortasına bir vida yerleştirilir ve bu vidanın tepesine de göz protezi takılır. Hastanın sağlam gözü ne tarafa bakarsa protezli gözü de o tarafa bakacaktır.

Korneal Tatuaj

1Korneal Tatuaj
Kornea boyaması da denilen bu durum gözde renkli kısmın beyazlaması ve matlaşması sonucu oluşan durumlarda yapılır. Bu durumda hasta ya kozmotik renkli lensler kullanacaktır. Ya da korneal boyama ( tatuaj) yaptırmak durumundadir. Bu boyama kalıcıdır. Cilde yapılan dövmeler gibi düşünülebilir.

Fakat cilt dövmelerinden pek çok farklılıklar içerir. Türkiyede çok az yerde korneal tatuaj yapılmaktadır.

30 seneyi aşkın süredir biz başarı ile bunu uygulamaktayız.