Biyometri

A- Ultrasonik biyometri, ultrason dalgaları kullanılarak göz mesafelerinin ölçümü demektir. Klinikte en çok gözün ön-arka uzunluğunun ölçümü için kullanılır. Alet, otomatik olarak ön kamara derinliğini ve lens kalınlığını da verir. Bu ölçümler katarakt cerrahisinde göz içine yerleştirilecek yapay göz içi lensinin numarasının belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca ilerleyici miyopinin olduğu durumlarda ilerlemenin ön-arka uzunluğa mı, yoksa lensteki değişikliklere mi ait olduğunun belirlenmesinde faydalı olur.

B-Işık (Laser ) biyometri Ultrasonik biyometride yapılan işlemleri ışıkla yapar. Yoğun kataraktı olmayan kimselerde işe yarar. Katarakt kalınlaştığı ise ışık göz içine giremediği için ölçüm yapılamaz.