Göz Ultrasonografisi

Göz Ultrasonografisi

Ultrasonografi, ses dalgaları ile organların incelenmesine denir. Gözün ön segment hastalıkları normal muayene aletleri ile direkt görülerek muayene edilebilir. Arka segment yapıları da çoğunlukla göz bebeğinden bakılarak muayene edilir. Bazen ortam kesafetleri nedeniyle arka kısımdaki yapılar görülemez. Bu durumda ultrasonografi çok değerli bir tanı aracı haline gelir. Ayrıcı orbita dediğimiz gözü barındıran çukurluğun hastalıkları da ultrasonografi ile değerlendirilir.

Gözde çoğunlukla kullanılan iki tip ultrasonografi vardır. Bunlardan A-SCAN USG tipi çizgisel görüntü verir ve daha çok göz boyutlarının ölçümü ve göz içine yerleştirilecek yapay lensin numarasının tespitinde kullanılır. Buna biyometri de denir. B-SCAN USG tipi ultrasonografi iki boyutlu görüntü verir. Tümörler, yabancı cisimler, dekolmanlar vb patolojik durumlar bu tip ultrasonografi ile rahatlıkla değerlendirilebilir.