Göz Muayenesi

Her hangi bir muayenede direkt şikayeti meydana getiren hastalık veya bozukluğa yönelik değerlendirmeler yapılır. Check-up'ta ise muayeneyi de içine alacak şekilde daha detaylı değerlendirme yapılır. Göz muayene yöntemleri hakkında detaylı bilgi için "göz check-up"a bakınız.