Glokom Ameliyatları

Penetran Olan Cerrahiler

1Trabekülektomi
En yaygın yapılan ameliyattır. Genellikle gözün renkli kısımla beyazının birleştiği yerden ince zar açılır. Sklera denilen bağ tabakasının yarı kalınlığı 3-4 mm genişliğinde kaldırılır. Altta bulunan trabeküler ağın bir kısmı çıkarılır. Böylece aközün dışa akımı kolaylaştırılmış olur. Ayrıca irisin çevresel kısmından da küçük bir parça alınır. Ardından sklera ve ince zar küçük dikişlerle kapatılır. Bu girişim gözler damla ile uyuşturularak yapılabilir. Ameliyat sonrası görme eski haline birkaç haftada döner, ama ameliyat öncesi kaybedilen görme kazanılmaz. Ayrıca hastaların bir kısmında katarakt gelişebilir.

Trabekülektomiye ait sorunlar:

• Cerrahi esnasında kaldırılan dokulara ait hasarlar,
• Kanama,
• Gözün damar tabakasından sızıntı olması,
• Vitreus kaybı,
• Katarakt oluşumu,
• Erken dönemde göz içi basıncının düşük seyretmesi veya yüksek seyretmesi,
• Gözün ön bölümünde reaksiyon olması,
• Korneada veya sklerada küçük bir alanda incelme olması,
• Görme kaybı,
• Uzun vadede başarısızlık meydana gelmesi,
• Göz içi enfeksiyonu
2İriddektomi
Açı kapanması glokomunun tedavisinde günümüzde daha çok lazerle iridotomi tercih edilmektedir. Eğer hastanın durumu lazere elverişli olmaz veya lazerle yapılan denemede sonuç elde edilemezse cerrahi olarak irisin çevresel kısmına küçük bir delik açılır.

İridektomiye ait sorunlar:

• Kanama,
• Açılan deliğin tam olmaması,
• Lensin yer değiştirmesi veya katarakt oluşumu,
• Göz içi basıncının yüksek seyretmesi,
• Göz içi enfeksiyonu.

Gerek lazer, gerekse normal cerrahi sonrası bazı hastalarda yine ilaç kullanımına devam etmek gerekebilir.

Penetran Olmayan Cerrahiler

1Derin Skleral Trabekülotomi
Son zamanlarda giderek populer olmaya başlamıştır. Bu cerrahilerde yine göz içi sıvısı konjunktiva altına aktarılır. Ancak gözde tam kat delik oluşturulmaz. İçte endotel denilen yapının sağlam kalmasına özen gösterilir. Bu zar bir filtre görevi görür. Kesinin tam kat olmaması glokom cerrahisine ait bazı sorunları azaltmıştır.