Görüntüleme Sistemleri

Görüntüleme Sistemleri

Hastaya güven verebilmek ve görsel bilgiyi başka doktorlarla paylaşabilmek açısından görüntüleme sisteminin büyük faydası vardır. Kliniğimizde hemen her alanda görüntüleme sistemlerinden istifade edilmesi yoluna gidilmektedir. Daha önce kısıtlı sayıda cihazımızda bulunan kapalı devre kamera sistemleri artırılmıştır ve doktor, muayenesini yaparken hasta yakınları veya diğer doktorlar da yakından inceleme fırsatı bulabilmektedir. Ayrıca belli durumlarda çekim ve fotoğraflama yapılarak hasta arşivleri oluşturulmaktadır. Ameliyat ve lazer girişim görüntüleri uzak kameradan hasta bekleme salonundaki televizyona aktarılırken yakın kamerası ile de video ve DVD kaydı yapılmaktadır. Ayrıca fundus floresein anjiografi görüntüleri tab etmeye gerek kalmadan bilgisayar monitöründen incelenebilmektedir.